logo.png St. Patrick's School
Home > General > 2015 Academic Achievements

2015 Academic Achievements

2015 ‘N’ Level Results 

NA Top Scorers 

ELMAB3 of 10 and better (in alphabetical order) 

1 A Ahamed Alfaied 44
2 Amar-Raj Singh Khera 44
3 Andre James Francis 44
4 Collin Lim Tze Meng 43
5 Emmanuel Ang Yi Xuan 44
6 Geordan Terrence Leicester 44
7 Gerard Luke Peters 44
8 Josh Mendel Neubronner 44
9 Kwek Wei Shen, Shawn 44
10 Loi Wen Zhao, Gavin 44
11 Nathaniel Joshua Lai Changxian 44
12 Parmesh Harvadan Mehta 44
13 Rahul Bhardwaj 44 

 

2015 ‘N’ Level Results 

NT Top Scorers 

L1B2 of 4 or better (in alphabetical order)

1 Andre Lim Jiang Fan 41
2 Andrew Lawrence Dias 41
3 Dresden Chua Zi Yang 41
4 Gan Zhi Yi Benjamin 41
5 Goh Christian James 41
6 Joel Tan Weijian 41
7 Joshua Jon Lim Sze Le 41
8 Poh Liang Wei, Dave 41
9 Ryan Christopher Rajasinghe 41

 

2015 ‘O’ Level Results

Top Performers (Sec 4 Express)

L1B5 of 10 or better (In alphabetical order)

1 Kevin Joseph Hertanto E
2 Khoo Hui Ming, Shaun E
3 Koh Shen Tiong Justin D
4 Lee Kai Jie, John E
5 Lee Ryan A
6 Lin Xiang E
7 Nicholas Koh Bao Zhi B
8 Neo Yi Wee D
9 Ng Li De, Timothy D
10 Sharma Arnav E
11 Teddi’ Bestian Tay Siang Fu E
12 Theodore Daniel Gan Ie Xun D
13 Zeng Yue A
14 Zhang Yidi  D

 

2015 ‘O’ Level Results

Top Performers (Sec 5 NA)

L1B4 of 14 or better (In alphabetical order)

1 Charandeep Singh 5N1
2 Denzel Lim 5N1
3 Huang Jianmin 5N1

 

   
Development Awards
  Character Development Award
  National Education
Academic Value-Added Awards
Sustained Achievement Awards SAA () and Achievement Awards AA ()
   
2013
 
Express Course ? AA (Academic Value-added) (Special/Express)
Normal  ? AA (Academic Value-added) (Normal ) 
2012
  
Express Course ? AA (Academic Value-added) (Special/Express) - Silver
Normal  ? AA (Academic Value-added) (Normal ) - Bronze
2011
 
Express Course ? AA (Academic Value-added) (Special/Express) - Silver
Normal  ? AA (Academic Value-added) (Normal ) - Bronze
2010
Express Course 
 
? AA (Academic Value-added) (Special/Express) - Silver
Normal Course
 
 
2009
  
Express Course
Band 9: Average L1B5 = 18
? AA (Academic Value-added) (Special/Express) - Silver
Normal Course
Band 1: Average L1B4 < 19
?  AA (Academic Value-added) (Normal ) - Silver
2008
   
Express Course
Band 9: Average L1B5 = 18
?  SAA (Academic Value-added) (Special/Express)
?  AA (Academic Value-added) (Special/Express) - Silver
Normal Course
Band 4: Average L1B4 = 21
?  AA (Academic Value-added) (Normal ) - Bronze
2007
    
Express Course
Band 8: Average L1B5 = 17
?  SAA (Academic Value-added) (Special/Express)
?  AA (Academic Value-added) (Special/Express) - Silver
Normal Course
Band 5: Average L1B4 = 22
?  AA (Academic Value-added) (Normal ) - Bronze
2006
  
Express Course
Band 8: Average L1B5 = 17
?  AA (Academic Value-added) (Special/Express) - Gold
Normal Course
Band 3: Average L1B4 = 20
?  AA (Academic Value-added) (Normal ) - Silver
'O' Level Band (Average L1B5 rounded down to the nearest integer)